company logo

Field trial ; Poľné skúšky - FT
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

( národný a medzinárodný poriadok )

Predmet skúšok:

 

 1. dohľadávanie
 2. prinášanie
 3. vytrvalosť
 4. poslušnosť
 5. čuch

Účel:

Poľovný pes je nepostrádateľným pomocníkom poľovníka po výstrele. Tieto skúšky sa robia za účelom výberu najlepších psov, ktorí majú vrodené vlastnosti vyhľadávať zver, dobrý temperament, charakteristické vlastnosti, dobrý čuch a iniciatívu. Má jemné uchopenie zvere.

Výcvik - handling - musí byť považovaný len za nepostrádateľné doplnenie týchto vlastností a napomáha ku kľudnému správaniu sa na stanovišti, poslušnosti a vykonávaniu povelov a prípadných povelov v prípade, že miesto dopadu postrelenej zveri nemohol vidieť.


Predmety skúšok:

 

1. dohľadávanie

Pes má zver dobre sledovať a miesto dopadu zastrelenej zveri si zapamätať na dlhšiu dobu. Keď je vyslaný dohľadať zver, mal by byť pri hľadaní vytrvalý, preukázať iniciatívu, dobrý čuch a schopnosť zver dohľadať. Má byť s vodičom v dobrom kontakte, ale nemá byť od neho závislý.

Závažné chyby:

 • nadmerná závislosť na vodičovi - "first dog down"
 • zlé značenie zveri /marking/ alebo zlá schopnosť zapamätať si miesto dopadu zveri
 • jednorázový "eye - wipe"

Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:

 • dva "eye - wipe", opakovanie tej istej závažnej chyby

 

2. prinášanie

Po dohľadaní zveri by mal pes zver rýchle a správne s mäkkým uchopením priniesť a korektne odovzdať /do ruky vodiča/.

Závažné chyby:

 • nedbanlivé prinášanie

Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:

 • zámena zveri
 • tvrdé uchopenie
 • dva "eye - wipe"
 • odmietnutie vojsť do vody
 • odmietnutie nájdenú zver priniesť
 • opakovanie tej istej závažnej chyby

 

3. vytrvalosť

Pes má byť pri práci vytrvalý.

Závažné chyby:

 • pomalá práca alebo práca s malou iniciatívou

Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:

 • opakovanie tej istej závažnej chyby

 

4. poslušnosť

Ideálny retriever je pozorný ("steady") a kľudný, bez toho, že by vyžadoval pozornosť svojho vodiča. Má poslušne vykonávať povely vodiča, byť kľudný pred zverou.

Závažné chyby:

 • hlasité povely vodiča
 • nekľud na stanovišti, takže vodič musí venovať príliš veľa pozornosti svojmu psovi
 • zlá ovládateľnosť a / alebo zbytočné rušenie v revíri
 • zlá chôdza pri nohe
 • odbehnutie bez povelu a bez toho, aby sa následne na jediný povel zastavil a vrátil na svoje stanovište

Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, môže byť hodnotený najviac známkou 1.

Ťažké chyby s následným vylúčením:

 • telesný dotyk so psom (trestanie psa)
 • agresívne správanie psa
 • rušivé kňučanie a štekot
 • strach zo streľby
 • neovládateľné odbehnutie alebo dvojnásobné odbehnutie bez okamžitého zastavenia sa na povel
 • vymknutie sa spod kontroly
 • naháňanie živej zveri alebo naháňanie zveri so zverou v papuli
 • opakovanie tej istej chyby

 

5. čuch

Rozhodca posudzuje kvalitu čuchu počas celých skúšok.


 

Hodnotenie práce /čl. 17/

a) Ideálny retriever je pozorný /steady/ a kľudný, bez toho, že by vyžadoval pozornosť svojho vodiča. Má zver dobre sledovať /značiť/ a miesto dopadu zastrelenej zveri si zapamätať na dlhšiu dobu. Keď sa vyšle pre prinesenie, mal by byť pri vyhľadávaní vytrvalý, preukázať iniciatívu, dobrý čuch a schopnosť zver dohľadať.

Mal by pracovať v každom teréne a vojsť do vody okamžite bez veľkého pobádania.

Pracuje, aby sa svojmu vodičovi zapáčil /will to please/ a je s ním v dobrom kontakte, ale bez toho, aby bol od neho závislý. Po dohľadaní zveri, by mal zver rýchle a správne mäkkým uchopením priniesť a korektne odovzdať.

 

b) Závažné chyby /poradie podľa francúzskeho textu/

 • nadmerná závislosť na vodičovi
 • hlasité povely vodiča
 • "first dog down"
 • nekľud na stanovišti, takže vodič musí venovať príliš veľa pozornosti svojmu psovi
 • zlá ovládateľnosť alebo zbytočné rušenie v revíri
 • zlé označenie alebo zlá schopnosť zapamätať si miesto dopadu zveri
 • zlá chôdza pri nohe
 • odbehnutie bez povelu a bez toho, aby sa následne na jediný povel zastavil a vrátil na svoje stanovište
 • nedbanlivé prinášanie
 • pomalá práca alebo práca s malou iniciatívou
 • jednorázový "eye - wipe"

 

Pes, ktorý sa dopustil závažnej chyby, nemôže byť hodnotený ako výborný.

Definícia "eye wipe" - nevyužitá šanca zver nájsť a priniesť, i keď táto zver bola ďalším vyslaným psom za úplne rovnakých podmienok dohľadaná alebo nájdená vyslanou skupinou rozhodcov.

Definícia "first dog down" - nevyužitá šanca pravdepodobne poranenú zver nájsť a priniesť, i keď ju pes značil a okamžite bol vyslaný, a to napriek tomu, že ani ďalší vyslaný pes zver nedohľadal a tiež ju nenašla vyslaná skupina rozhodcov.

 

c) Ťažké chyby s následným vylúčením /poradnie podľa francúzskeho textu/

 • zámena zveri
 • telesný dotyk so psom
 • agresívne správanie
 • tvrdé uchopenie
 • opakovanie tej istej závažnej chyby /čl. 17/
 • rušivé kňučanie alebo štekot
 • strach zo streľby
 • neovládateľné odbehnutie alebo dvojnásobné odbehnutie bez okamžitého sa zastavenia na povel
 • vymknutie sa spod kontroly, naháňanie živej zveri alebo naháňanie zveri so zverou v papuli
 • dva "eye - wipes"
 • odmietnutie vojsť do vody
 • odmietnutie nájdenú zver priniesť

Rozhodcovská tabuľka

Predmet

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Max. počet bodov

Známka za výkon

Počet bodov

I.

II.

III.

1. Dohľad. Zastrelenej zveri

3

2

1

8

32

 

 

2. Prinášanie zveri

3

2

1

8

32

 

 

3. Vytrvalosť

3

2

1

6

24

 

 

4. Poslušnosť

3

2

1

6

24

 

 

5. Čuch

3

2

1

8

32

 

 

Najnižší počet bodov

98

72

36

 

144

 

 

Cena

Počet bodov - spolu:

 Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Tribeca WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.